Hortobágy Község weboldala

Családgondozói álláslehetőség
Rögzítve: 2013. március 6.

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.05.01.- 2014.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Kossuth utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Félállásban családsegítés és félállásban gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása. Családgondozás, családlátogatás, egyéni esetkezelés, szociális munka egyénekkel, családokkal, csoportokkal. Információnyújtás, tanácsadás, szabadidős programok szervezése. Kötelező dokumentáció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Szociális munkás, szociálpedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és/vagy gyermekvédelmi területen végzett szakmai tapasztalat. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Helyismerettel rendelkezés.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,
 • Kiváló szintű empátiás készség,
 • Önálló munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • A végzettséget igazoló iratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul.
 • A büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi -erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdeiné Győri Csilla vagy Szilágyiné Tóth Katalin nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.
 • Személyesen: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 8. .