Hortobágy Község weboldala

A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület tájékoztatója
Rögzítve: 2012. november 26.

Módosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jogcímek esetén az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII.27.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló, az alábbiakban felsorolt beruházási jogcímek jogcímrendeleteinek 2012. július 28-án hatályba lépett módosítása értelmében megváltoztak az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok a következőkben részletezett feltételek teljesülése esetén.

A módosítással érintett jogcímrendeletek, illetve az érintett támogatási kérelmek a következők:

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. január 12. napjáig nyújtották be.

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. október 15. napjáig nyújtották be.

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig nyújtották be.

· az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.

További szükséges feltétel, hogy az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő megsértése miatt, a módosító rendelet hatályba lépésekor

o a támogatáshoz való jogosultság megszüntetésének, továbbá az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évre a 2007-2013-as időszakban EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kizárásának lenne helye (a korábbi szabályozás alapján) vagy

o az első pont szerinti döntéseket az MVH meghozta, de azok még nem emelkedtek jogerőre vagy

o az első pont szerinti döntések kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

A módosítás értelmében a fentiek teljesülése esetén az ügyfél 2012. december 31-éig nyújthatja be első kifizetési kérelmet, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Ez azt jelenti, hogy az MVH a benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozó döntésében nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tételt is jóváhagy.

Nem sérülhet azonban az a feltétel, hogy az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni – kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. Azaz az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül (amennyiben kifizetési időszak éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a megelőzően nyitva álló időszak utolsó napjáig) benyújtott kifizetési kérelmekkel (kérelemmel) köteles elszámolni a jóváhagyott elszámolható kiadásokkal, oly módon, hogy teljesítettnek akkor tekinthető a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem (kérelmek) alapján az MVH kifizetési határozatában (határozataiban) összesen legalább ilyen arányú támogatást jóvá is hagy. A módosítás kizárólag az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot hosszabbította meg!

A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

A rendeletmódosítással érintett ügyek esetén további hosszabbítás nem adható, még a közbeszerzés megfelelő igazolása esetén sem.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél a meghosszabbított időszakban sem nyújt be első kifizetési kérelmet, vagy nem nyújt be olyan kifizetési kérelmet mellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak – azaz az MVH arra vonatkozó döntésében nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tételt is elfogad – az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.

További információk megtalálhatóak a VM (www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

A június 22-én hatályba lépett módosításokat “Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jogcímek esetén a megvalósítási határidő módosult” című, a hírek rovatban megtalálható MVH sajtóközlemény tartalmazza.