Hortobágy Község weboldala

Lakossági Felhívás
Rögzítve: 2013. március 11.

Tisztelt Hortobágyi Lakosok!

Megkezdődött az avar és a növényi hulladékok égetésének időszaka, ilyenkor fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőkön kívüli területeken is, hiszen a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat. A tüzet felügyelet nélkül hagyni nem szabad, a tűz gyújtójának pedig mindig gondoskodnia kell az eloltásról is. A szabad területen történő tűzgyújtás, továbbá a tarló és a növényi hulladékok égetésének tűzvédelmi előírásait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

A szabadtéri tüzek kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás megfelelő feltételeket teremt az ilyen tűzesetek kialakulásához, továbbterjedéséhez.

Kérjük Önöket, hogy fokozottabban figyeljenek oda környezetükre és területeiket éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen tartsák!

A tűzvédelmi szabályok be nem tartásának súlyosabb szankcióiról a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben kaphatnak bővebb tájékoztatást.

Hortobágy Község Önkormányzata