Hortobágy Község weboldala

Szervezeti adatok

A felügyelt költségvetési szerve
Az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, illetve alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek
Az önkormányzat tulajdonában nem áll, illetve részvételével sem működik gazdálkodó szervezet.

Közalapítványok
Az önkormányzat nem alapított közalapítványt.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek