Hortobágy Község weboldala

Fejlesztések adatai

2017 évben megvalósított fejlesztések

Pályázati támogatással megvalósított fejlesztések:

 • A könyvtári szolgáltatás tárgyi feltételeinek megteremtése a Faluházban.
  Beruházási költség:. 3.000.000.- Ft Önerő: 300.000.- Ft
 • A Faluház berendezésének és műszaki felszereltségének fejlesztése.
  Beruházási költség: 751.000.-Ft Önerő: 350.000.-Ft
 • A Faluház nagy terme villamos vezetékeinek felújítása.
  Beruházási költség: 100.000.-Ft Önerő: 0.- Ft

Közfoglalkoztatási program keretében megvalósított fejlesztések:

 • Köztemető parkoló kialakítása
  Beruházási költség: 5.726.407.- Ft Önerő: 1.192.212.-Ft
 • Betonelem gyártáshoz tároló helyiség építése
  Beruházási költség: 3.367.091.- Ft Önerő: 0.-Ft
 • Betonelem gyártás épületének (gépműhely nagycsarnok) részleges felújítása (ablakok, kapu)
  Beruházási költség: 1.661.140.- Ft Önerő: 0.-Ft
 • Mezőgazdasági program keretében hűtőkamra létesítése
  Beruházási költség: 1.041.400.- Ft Önerő: 0.-Ft
 • Mezőgazdasági program keretében befőző helyiség kialakítása a volt „kamilla üzemben”
  Beruházási költség: 2.350.000.- Ft Önerő: 850.000.-Ft
 • Mezőgazdasági program keretében gép beszerzés (kombinátor, rendsodró, dobkasza)
  Beruházási költség: 2.957.830.- Ft Önerő: 0.-Ft

Saját erőből megvalósított fejlesztések:

 • Orvosi rendelő oldalsó bejáratának és a Kollégium főbejáratának, térburkolatának munkálatai
  Beruházási költség: 1.250.000.-Ft Önerő: 1.250.000.-Ft
 • Köztemető fejlesztése, felújítása – parkolóhoz vezető út kiépítése zúzott kővel
  beruházási költség: 3.200.000.Ft Önerő: 3.200.000.-Ft
 • Ivóvízhálózat kiépítése
  beruházási költség: 900.000.-Ft Önerő: 900.000.-Ft
 • Urnafülke kialakítása
  beruházási költség: 1.750.000.-Ft Önerő: 1.750.000.-Ft
 • Gépműhelyben munkaelosztó és szociális helyiségek kialakítása a közfoglalkoztatott dolgozók részére. (2016 évről áthúzódó beruházás)
  Beruházási költség: 1.000.000.-Ft Önerő: 1.000.000.-Ft
 • A KRESZ park területén kerékpáros és görkorcsolyapálya létesítése a gyermekek és fiatalok számára.
  Beruházási költség: 2.303.325.Ft Önerő: 2.303.325.Ft
 • Községháza önálló ivóvízhálózat kiépítése (leválás a Hortobágyi Nonprofit Kft. székházáról)
  Beruházási költség: 1.636.776.-Ft Önerő: 1.636.776.Ft
 • A Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán kültéri játékok beszerzése:
  Beruházási költség: 300.000.-Ft Önerő: 300.000.-Ft
 • Vízkárelhárítási terv végrehajtásának 1. üteme:
  Beruházási költség: 1.016.000.-Ft Önerő: 1.016.000.-Ft
 • Rendezési terv módosítás (2016. évről áthúzódó fejlesztés)
  Beruházási költség: 1.905.000.-Ft Önerő: 1.905.000.-Ft

2018 évben tervezett fejlesztések

Önkormányzatunk ez évi fejlesztési forrásait túlnyomórészt a pályázatok önerejének biztosítására fordítja, hiszen így az adott saját erő összege megsokszorozható.

Pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések:

 • A TOP 1.5.3-16 pályázat keretében – a volt rendőrségi épület felújításával – egy 200 fő befogadására alkalmas Kulturális Centrum kialakítása és a víziszinpad felújítása. A „Magyar Szürkék Útja Oxenweg” megyei turisztikai tematikus útvonal kialakítása 7 önkormányzat közös projektjeként valósul meg. Konzorciumvezető: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. Megvalósítás időtartama: 2017-2020
  Beruházási költség: 150.000.000.-Ft Önerő: 10.285.730.-Ft
 • TOP-4.1.1-15 pályázat keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztését valósítjuk meg, melynek része az orvosi rendelő és a csecsemőgondozó felújítása, fűtéskorszerűsítése, napelemmel történő ellátása, továbbá az ellátáshoz szükséges orvosi eszközök, berendezések beszerzésére is sor kerül. Megvalósítás időtartama: 2017-2018.
  A beruházás összköltsége: 50.000.000.-Ft Önerő: 0.Ft
 • INTERREG V-A Románia-Magyarország 2014-2020 6/C „Hídtól-Hídig” című természetvédelmi pályázat keretében az érmelléki Szalacs testvértelepüléssel közösen: a Hortobágy folyó partján vízi és vízparti tanösvény kialakítása, a Csárda és a templom közötti parkoló felújítása, Bevásárló Udvarházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiségben (volt zuhanyzó-WC) bemutató terem kialakítása, a víziszinpadhoz vezető úton tájbaillő, gólyabarát világító oszlopok elhelyezése. Fényszennyezés-mentes közvilágítás létesítése a településen, továbbá a Titi Éva Faluház udvarán filagória létesítése, sütő-főzőhely kialakítása. Megvalósítás időtartama: 2018-2020
  Beruházási költség: 150.000.000.-Ft Önerő: 7.500.000.-Ft
 • Iskolai sportlétesítmények fejlesztése (futópálya kialakítása, kézilabda pályához labdafogó háló kiépítése).
  Beruházási költség: 7.592. 632.-Ft Önerő: 1.898.158.-Ft

Közfoglalkoztatás keretében tervezett fejlesztések:

 • Mezőgazdasági program keretében gép beszerzés (traktor 37kw, burgonyaszedőgép, aggregátor)
  Beruházási költség: 1.750212.- Ft Önerő: 0.-Ft
 • Mezőgazdasági program keretében üvegház létesítése
  Beruházási költség: 827.913.- Ft Önerő: 0.-Ft
 • Betonelem gyártás épületének (gépműhely nagycsarnok) részleges felújítása, belső vakolási munkák
  Beruházási költség: 4.629.4255.- Ft Önerő: 2.001.028.-Ft
 • Betonelem gyártáshoz gépek beszerzése (raklapozó, betonkeverő)
  Beruházási költség: 1.120.140.- Ft Önerő: 0-Ft

Önerőből megvalósuló fejlesztések:

 • Községházán a család – és házi segítségnyújtás szolgálata részére akadálymentes WC kialakítása. Megvalósítás időtartama: 2017-2018.
  Beruházási költség: 2.000.000.-Ft Önerő: 2.000.000.-Ft

Benyújtott, még el nem bírált pályázatok

 • VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat keretében erőgép beszerzés
  Beruházási költség: 11.292.840.-Ft Önerő: 1.693.926,-Ft
 • VP-6-19.3.1-17 pályázat keretében a Kulturális Centrumban tartalomfejlesztés „Magyar szürkék útja” interaktív kiállítás létrehozása, szabadtéri park (rendezvénypark) kialakítása a kültéri rendezvények lebonyolításához, továbbá Rendezvények, pásztor találkozók megrendezése, Örökös Pásztorok arcképcsarnokának létrehozása.
  Beruházási költség: 11.500.000.-Ft Önerő: 1.500.000.-Ft
 • EFOP 1.5.3-16 pályázat keretében – 6 településsel alkotott konzorciumban- 2 fő szociális gondozó képzése, foglalkoztatása, 12 fő kompetencia alapú képzése, egészségfejlesztés keretében egészségügyi szűrések a településen (tüdő- és rákszűrés), továbbá KRESZ gyakorlati ismeretek oktatása az ifjúság részére, KRESZ pálya felújítása.
  Beruházási költség: 26.872.242.-Ft Önerő: 0.-Ft
 • LEADER–VP6-19.2.1.-45-4-17 pályázat keretében Hortobágy község temetőjének fejlesztése és felújítása, ezen belül: harangtorony létesítése, főbejárat felújítása, fa kerítés építése.
  Beruházási költség: 10.828.057.-Ft Önerő: 1.624.209.-Ft
 • LEADER–VP6-19.2.1-45-3-17 pályázat keretében a 2019. évi Hidivásár kulturális programjának megrendezése.
  Projekt költség: 2.150.000.-Ft Önerő: 322.500.-Ft

A megjelölt összegek bruttóban értendők, azaz az Áfa-t tartalmazzák!

Vincze Andrásné
polgármester