Hortobágy Község weboldala

Földvásárlás- és bérlet kifüggesztése

Ki veheti igénybe?

A termőföld vagy tanya tulajdonosa, akinek az eladásra vagy előhaszonbérletre szánt ingatlana az adott településen fekszik.

Eljárás tárgya:

A törvény által biztosított elővásárlási jog esetén a termőföld vagy a tanya tulajdonosa az ingatlanra vonatkozó vételi, haszonbérleti ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra, előhaszonbérletre jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló jogosulttól érkezett. Ez a kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki. Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség székhelyén a hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, a körjegyzőséghez tartozó többi településen pedig a helyben szokásos módon történik.

A jegyző az ajánlatot a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti. A jegyző a benyújtott ajánlat mindkét példányára rávezeti a kifüggesztés, valamint a levétel időpontját.

A fentieket az előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő eljárásra is alkalmazni kell.

Szükséges dokumentumok:

–         kitöltött kérelem

–         ajánlat 1 eredeti és 1 másolati példányban

Irányadó jogszabályok:

–         1994. évi LV. törvény a termőföldről

–         1959.évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

–         2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

–         16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól

Ügyintézési határidő: 22 munkanap

Letölthető dokumentumok:

Ügyintézés helye:

Hortobágy Községi Önkormányzat
4071 Hortobágy Czinege J. utca 1.
52/369-021